Merhaba Misafir

2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular

PDF

Amaç: Bu çalışmada bir devlet hastanesinin çocuk psikiyatrisi polikliniğine adli rapor istemiyle başvuran çocuk ve ergenlerin geliş nedenleri, sosyodemografi k özellikleri ve psikiyatrik tanılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanemizin çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen olguların düzenlenmiş adli raporları geriye dönük olarak incelenmiştir. Çocukların ne için gönderildiği, aile yapıları, öğrenim durumları, kardeş sayıları, zeka düzeyleri, suç işlediği iddia edilenlerin hangi tip suç işledikleri, istismara uğramış olanların tanı alma durumları değerlendirilmiştir. Sonuçlar: 277 olgunun 234’ü (%84.5) işledikleri iddia edilen suçların hukuki anlam ve önemini algılama ve davranışlarını yönlendirme yetenekleri açısından değerlendirilmiştir. Geriye kalan 43 olgu (%15.5) uğradıkları cinsel istismar sonrası beden ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için gönderilmiştir. Suça karışmış çocuk ve ergenlerin işledikleri iddia edilen suçlar sırasıyla %50 hırsızlık, %35.5 kasten yaralama (darp), %5.1 tehdit/hakaret, %3.8 mala zarar verme, %3.8 cinsel istismar, %1.3 uyuşturucu madde bulundurmak ve %0.4 başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanmadır. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin %81.4’ünde travmaya sekonder en az bir psikiyatrik tanı tespit edilmiştir. Tartışma: Suça karışmış çocukların özellikle aile ortamı, arkadaş grubu gibi suça sürükleyen nedenler açısından araştırılması ve gerekli durumlarda uygun müdahalelerin yapılması önemlidir. Çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın çok önemli bir halk sağlığı problemi olduğu unutulmamalı, olguların gizli kalmaması, uygun kuruluşlara bildirimi sağlanmalı, tedavi ve rehabilitasyonuna önem verilmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1301-3904
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 9856
  • Yayıncı : Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği