Merhaba Misafir

Millî ve milletlerarası amme hukukunu prağmatik görüşle tetkik

PDF

Cihan Harbinin arifesinde, medenî devletlerden çoğunun siyasî teşekkülü gittikçe genişliyen bir umumî seçimle birlikte parlemantarizme doğru inkişaf eder görülmekteydi. Bu inkişaf ekseriya, icra kuvvetinin, Milletvekilleri karşısında bir nevi gerilemesini ve çeşitli zümrelerin hükümet faaliyet ve tasarrufları üzerinde, giderek artan bir nüfuz icra etmesini gerektiriyordu. Diğer cihetten ise, ananevi vazifeleri bakımından iktidarın zâfa uğramasına rağmen, iktisadî faaliyetler sahasında devletin müdahalesi, hattâ çoğu yersiz ve zamansız sayılacak bir şekilde artıyordu.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 211
  • eISSN : 2667-8608
  • Sayfa Aralığı : 118-140
  • IO Kayıt No : 97975
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı