Merhaba Misafir

Fransız Millî Teşkilât Komitesinin kamu idaresindeki çalışmaları

PDF

İdarî hususlarda zarurî görülen ilerlemeleri sarahat ve kat’iyetle ifade ve izhar etmek üzere, geçmişte sarf edilen gayretlerin aşırı derecede çokluğu, elde edilen neticelerle kıyaslandığında, bir cesaretsizlik hissini veriyor. Muvaffakiyetlerin çabuk kırılma istidadı, değişen anlamlar yahut muvaffakiyetsizlikler, metodlardan ziyade insanların çalışmalarından mütevellit ise; muvaffakiyeti halinde, sebepler arasında durmadan gösterilir. Bundan sonra en iyi hamleleri ve yeni araştırmaları yorgunluğu hiçe indirecek tedrici bir iyileşme tarziyle elde edilmiş neticeleri, fasılasız müdafaa etmek, azar azar yeni kazançlara doğru bir azimet noktasına hizmet edecek eseri takviye etmek, azimetsiz nâzik bir vazifedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 211
  • eISSN : 2667-8608
  • Sayfa Aralığı : 77-91
  • IO Kayıt No : 97972
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı