Merhaba Misafir

Önleyici zabıtanın sevk ve idaresi

PDF

Polisin veya jandarmanın, idare âmirleriyle olan münasebetlerini, daha umumî bir surette ve her iki kuruluşu gözönünde tutularak mütalâa edilmesi mümkün bulunan (önleyici zabıtanın sevk ve idaresi) konusu dışında izaha çalışmak bizi noksan bilgi ve neticeye götürebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 211
  • eISSN : 2667-8608
  • Sayfa Aralığı : 52-65
  • IO Kayıt No : 97969
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı