Merhaba Misafir

İdare hayatımızdan tetkikler «Sanihat» hakkında

PDF

Merhum Ebubekir Hazım’ın mesleğimizi pek derinden ilgilendiren «Sanihat» adlı kitabını henüz okumayan arkadaşlarıma tanıtmak bu vesile ile müşterek meselelerimizi bir defa daha gözden geçirmek ihtiyacını duydum, «Sanihat», merhumun Beyrut Valiliğinde bulunduğu sırada 26 Mayıs 1329-1913 tarihinde Beyrut’da türkçe ve arapça olarak basılmıştır. Kütüphanelerde satılık nüshası kalmamıştır. Münderecatı; memurlar, kahtı rical ve esbabı, ıslâhat, merkeziyet, ademi merkeziyet, tevsii mezuniyet hakkındaki mütalâalarla iki nutuktan ibarettir. İstibdat devrinde yetişmiş bir idareci tarafından Meşrutiyetin ilk yıllarında kaleme alınan bu eser bize müellifini tanıtırken o devir idarecilerinin şahsiyetleri, meseleleri ve düşünüşleri hakkında da umumî fikirler vermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 211
  • eISSN : 2667-8608
  • Sayfa Aralığı : 1-29
  • IO Kayıt No : 97941
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı