Merhaba Misafir

“Gurbet Kuşları” adlı eserde göç kuramlarının izini sürmek

PDF

Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanoğlu çeşitli nedenlerden dolayı kitlesel ya da bireysel mekân değişikliği yapmıştır. Göç doğal bir süreçtir. Çünkü yaşamın bir parçasıdır. Göçün sebepleri, farklılık gösterir. Kültürel, ekonomik ya da siyasi nedenlerden olabilir. Göç aynı zamanda toplumun yapısını da değiştirir. Farklı kültürden insanların bir araya gelmesini sağlar. Bir araya gelmek olumlu olabileceği gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilir. Bireylerin birbirine uyumu, uyumsuzluklarını ortaya çıkarır. Bu durum göçü, farklı yönlerden incelemeyi de beraberinde getirmiştir. Göçün nedenlerinin farklı olması, zamana, topluma göre farklılık arz etmesi farklı göç kuramlarının doğmasına sebep olmuştur. Göç, nedenlerine, biçimlerine bakılarak farklı kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Sadece sosyolojinin konusu değil, edebiyatın da en çok işlenen temalarından biri olduğu bir gerçektir. Türk Edebiyatında romanlarda, hikâyelerde en fazla göçü işleyen yazarlardan biri de Orhan Kemal’dir. Kırdan kente göçü, yoksulluğu, kültürel yozlaşmayı işleyen yazar Gurbet Kuşları adlı eserinde 1950’li yıllardaki köyden kente göçü konu edinir. Çalışmamızda Gurbet Kuşları adlı eser, Ravenstein Kuramı, İtme Çekme Kuramı İlişkiler Ağı (Network) Kuramı, Kesişen Fırsatlar Kuramı ve Petersen’in Beş Göç Kuramına göre incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 113-122
  • IO Kayıt No : 91307
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği