Merhaba Misafir

55 yaş üstü alzheimer hastalarında modifiye core egzersiz çalışmalarının; depresyon, günlük yaşam aktiviteleri ve bazı fiziksel uygunluk değerlerine etkisinin incelenmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı 55 yaş üstü alzheimer hastalarında modifiye core egzersiz çalışmalarının; depresyon, günlük yaşam aktiviteleri ve bazı fiziksel uygunluk değerlerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya alzheimer 1. ve 2. evre raporuna sahip ve sorumlu yakınları ile kendilerine izin formu imzalatılarak; yaşları 55 yaş üstü olan alzheimer hastalarına modifiye core egzersiz çalışmaları uygulanmıştır. Deney (n=21), kontrol (n=21) olan toplamda 42 alzheimer hastası bulunmaktadır. Kontrol grubuna sadece yürüyüşler yaptırılarak günlük yaşam aktivitelerine devamlılığı gözlemlenmiştir. Denek grubuna ise; günde 1 saat haftada 4 gün toplam 12 hafta modifiye core egzersiz çalışmaları yaptırılmıştır. Çalışma Gaziantep Moral Evi Alzheimer Merkezinde uygulanmıştır. Çalışmanın modeli ön test ve son test yöntemlerinden oluşmuştur. Alzheimer hastalarının vücut ağırlığı, Boy, beden kitle indeksi ve yaş parametreleri belirlenmiştir. Hastaların reaksiyon ölçümleri, Mini Mental Test Yesavage Geriatrik Depresyon Ölçeği, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Mini Nutrisyonel Değerlendirme Formu ve fonksiyonel uzanma esneklik ölçümleri alınmıştır. 12 haftalık bu gruba uygulanan modifiye core egzersizlerinin sonunda her iki gruptan da aynı ölçümler alınmıştır. Deney ve Kontrol grubunun Boy, Kilo ve Beden Kitle İndeksi verilerinde istatistiki olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. (p>0,05). Çalışma bulgularına göre kontrol grubunun ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında, araştırma öncesinde oluşturulan gruplar fonksiyonel uzanma değeri dışında tüm ölçümler açısından homojendir. Araştırma öncesinde fonksiyonel uzanma testinde kontrol grubu lehine tespit edilen farklılaşma (p<.05) deney sonunda ortadan kalkmıştır (p>.05). Deney sonucunda Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (Kısa Formu) ve Mini Nutrisyonel Değerlendirme Formu skorlarında deney grubu lehine anlamlı farklar ortaya çıkmıştır (p<.001). Deney grubunun ön ve son test ölçümü sonucunda grubun sağ el reaksiyon (ses) ve sol el reaksiyon (karışık) değerleri (p<.01) ile sağ el reaksiyon (karışık) değerlerinde ilerlemeler kaydedilmiştir (p<.05). Deney grubunun ön ve son test ölçümü sonucunda fonksiyonel uzanma, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (Kısa Formu) ve Mini Nutrisyonel Değerlendirme Formu skorlarında gelişimler tespit edilmiştir (p<.001).Kontrol grubunun ön ve son test ölçümü sonucunda sağ el reaksiyon (ışık) değeri (p<.01) ile sol el reaksiyon (ışık) ve sağ el reaksiyon (ses) değerlerinde gerilemeler tespit edilmiştir (p<.05).Kontrol grubunun ön ve son test ölçümü sonucunda fonksiyonel uzanma ve Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (Kısa Formu) değerleri (p<.01) ile Eğitimsizler için Standardize Minimental Test ve Mini Nutrisyonel Değerlendirme Formu skorlarında anlamlı düşüşler kaydedilmiştir (p<.05).

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 301-314
  • IO Kayıt No : 89157
  • Yayıncı : J-Human Sciences