Merhaba Misafir

Bilişim suçları kapsamında suça sürüklenen çocukların incelenmesi

PDF

Çocuklar hayatımızda çok önemli yer tutmakta olup, geleceğimizin teminatıdır. Özellikle bilişim sistemlerinin gelişimi ile yeni oyunların ve ilgi çekici uygulamaların varlığı onlara daha iyi eğitim verebilmek adına bir fırsattır. Fakat unutulmamalıdır ki her şey amacına uygun kullanıldığında iyidir, özellikle internet ortamı çocukların yanlış bir şeyler öğrenmesine de neden olabilmektedir. Çünkü suç davranışı rahatlıkla öğrenilebilmektedir. Çocuklar, yetişkinlere nazaran daha bilgisiz ve daha savunmasız kişilerdir. Suç davranışının çocuklar üzerindeki etkisi, yetişkinlere göre çok daha fazla olmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, bilişim suçunun Türkiye örneklemindeki çocuk şüphelileri, Türkiye İstatistik Kurumunun verileri üzerinden incelenmiştir. Yapılan analizden elde edilen bilgilerin, aileler, eğiticiler ve ilgili makamlar tarafından yapılacak suçu önleyici çalışmalara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.20304/humanitas.425792
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-088X
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 154-176
  • IO Kayıt No : 80836
  • Yayıncı : Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi