Merhaba Misafir

İktisat politikaları ve kadın emeği

PDF

İktisat politikaları, ekonomide ortaya çıkan çeşitli sorunlara karşı çözüm olanaklarını araştırır. Ancak bu politikaların etkinliği daha çok makro boyutta (ekonomik büyüme, toplam istihdam, genel fiyat düzeyi vb) ele alınırken, mikroekonomik boyutu (üretim faktörlerine etkileri vb) yetersiz kalmaktadır. Özel bir üretim faktörü olarak kadın emeğinin ve kadının ekonomi açısından taşıdığı önemin iktisat politikaları kapsamında ele alınması bu nedenle dikkate alınmalıdır. Kadın emeğinin etkinlik sorunu sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik açısından güçlü etkilere sahiptir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi çerçevesinde, hem ortaya çıkmasında hem de önemli bir çıktısı olma özelliğine sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu yaşamın tüm alanlarında etkileri olan, -kendine özgü- süreğen bir krizdir. Genel olarak, azgelişmiş ekonomilerde kadın emeğinin istihdama katılım oranı ve ücret düzeyi düşük olmaktadır. Bunun yanında eğitim, sağlık ve siyasal alanda temsil olanakları yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, düşük ekonomik katılımcılık ve gelir asimetrisi kadın yoksulluğunun önemini vurgulamaktadır. Kadın emeğinin etkinlik sorunu bir ekonomide makroekonomik hedeflerin optimum düzeyden sapmalara neden olurken, sosyo-ekonomik/kültürel kalkınmayı da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu soruna yönelik olarak iktisat politikalarının daha etkin kullanılabilmesi vurgulanmalıdır. Makalenin amacı iktisat politikaları açısından kadın emeğinin önemini açıklamaya yöneliktir. Bu nedenle öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun makro/mikroekonomik alanda etkileri ele alınacaktır. Daha sonra kadın emeğinin iktisat politikalarıyla ilişkisi vurgulanarak, özellikle feminist iktisat kapsamında kadın emeğinin etkinlik sorunu değerlendirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 503-510
  • IO Kayıt No : 80672
  • Yayıncı : Arif Yıldız