Merhaba Misafir

Türkiye ekonomisinde 2001 sonrası tasarruf ve yatırım açığı üzerine bir araştırma

PDF

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülen tasarruf-yatırım dengesizliklerinin, hem ekonomik büyüme sürecinde hem de cari açıklar sorununda önemli bir yeri vardır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde görülen yetersiz tasarruf kaynakları, bu ülkelerin kalkınma hamlelerini gerçekleştirilememesinin en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Aynı kategoride bulunan Türkiye ekonomisinde de milli gelirin ve harcanabilir gelirin düşük olması, genç nüfus oranının yüksek olması, teknoloji üretmeyen, aksine teknoloji ithalinin yüksek olması, tasarruf eğilimini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla tasarruf eğiliminin düşük olması sermaye birikiminin yetersizliğine neden olmakta ve yatırımlar için gerekli olan fon ihtiyacının yurt içi tasarruflardan karşılanamamasına yol açmaktadır. Bu durum yatırımlar için gerekli olan bu fonların dış (tasarruflardan) kaynaklardan karşılanmasına kapı aralamakta ve bu dış kaynak girişleri de zaman zaman ülke ekonomisinde ödemeler dengesi sorunlarına yol açarak sık sık ekonomik krizlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Yurt içi tasarrufların yetersizliği nedeniyle yatırımların yurt dışı tasarruflara dayalı olarak gerçekleşmesi, ülke ekonomisinin dış borç yükü üzerinde baskıya sebep olmakta ve dolayısıyla ekonomik kırılganlık düzeyi yükselmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 490-502
  • IO Kayıt No : 80671
  • Yayıncı : Arif Yıldız