Merhaba Misafir

Post modernist düşüncenin İslam’a bakış açısında oryantalist İslam kurgusunun izleri: Neitzsche, Foucault ve Derrida örneği

PDF

Bu çalışmada aydınlanma düşüncesi ile pozitivist epistemolojiye bir tepki olarak ortaya çıkan postmodernist düşüncenin önemli temsilcileri olarak kabul edilen Nietzsche, Foucault ve Derrida’nın İslam hakkında öne sürdükleri düşüncelerinde Oryantalist İslam kurgusunun izlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde bahse konu post modern düşünürlerin kendi eserlerinde İslam hakkında öne sürdükleri görüşleri mercek altına alınmış ve yapı sökümüne uğratılarak analiz edilmiştir. Bu işlem neticesinde postmodernist düşünürlerin oryantalizmin pozitivist epistemolojisine ve Avrupa merkezli anlayışına bir eleştirel bakış açısı geliştirilmelerine rağmen İslam hakkındaki tasavvurlarının büyük oranda oryantalistlerce kurgulanan olumsuz İslam imajına dayandığı görülmüştür. Çalışmanın sonucunda anılan postmodernist düşünürlerin İslam’ın Avrupa toplumunda neden olumsuz olarak kurgulandığından ziyade bahse konu olumsuz İslam kurgusunun Avrupa toplumunda neden ötekileştirildiği konusunda bir eleştirel bakış açısı geliştirdikleri sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 461-471
  • IO Kayıt No : 80667
  • Yayıncı : Arif Yıldız