Merhaba Misafir

s response to the claims of genocide: the issue of the protection of rights of the relocated armenians (Urfa example)

PDF

27 Mayıs 1915 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nın olağanüstü şartları içinde çıkarılan Tehcir Kanunu ve Ermenilerin zorunlu olarak göç ettirilmesi, soykırım olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak gerçekleşen olayların soykırımla ilgisi yoktur. Tehcir sırasında ve sonrasındaki gelişmeler bunu ispatlar niteliktedir. Urfa’da 1895 yılında başlayan Ermeni olayları giderek şiddetlenmeye başlamış, bu nedenle şehirde Ermenilerle Müslümanlar arasında çok defa çatışmalar olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında almış olduğu bir kararla Ermeni nüfusun Suriye’ye sevk edilmesi plânı çerçevesinde, şehirde bulunan Ermeni nüfusun büyük bir kısmı Suriye’ye gönderilmiştir. Ancak tehcir ile gönderilen Ermenilerin hakları korunmuştur. Çalışmamız; Tehcir Kanunu çerçevesinde gelişen olayların, dini, siyasi veya ırki bir grubu sistemli olarak yok etmek anlamına gelen soykırım olmadığını, şartlara göre alınan önlemler olduğunu göstermek amacıyla, Urfa şehrinde yaşayan Ermenilerin iaşelerinin temini için yapılanlar, burada yaşayan Ermenilere yevmiye verilmesi, Ermenilere ait okul ve kiliselerin tamiri, mallarını geri isteyen Ermeni milletinden kişilerin haklarının gözetilmesi konularına ait belgelerin incelenmesinden oluşmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 448-460
  • IO Kayıt No : 80664
  • Yayıncı : Arif Yıldız