Merhaba Misafir

Geleneksel reklamcılık ve gerilla reklamcılığın tüketicilerin kalite algıları ile satın alma davranışlarına etkisi

PDF

Pazarlama alanındaki değişiklikler ile birlikte, tüketicinin önemi her alanda artmaktadır. Tüketiciyi yakalamayı amaçlayan gerilla pazarlama ve reklam çalışmaları ile tüketicinin hem markanın içinde olması hem de satın alma davranışındaki değişimin amaçlanması hedeflenmektedir. Gerilla pazarlaması genellikle küçük ölçekli işletmelerin rakiplerinden pazar payı elde etmek için geleneksel olmayan pazarlama yöntemleri tarafından ortaya attığı çalışma olarak tanımlanmaktadır. Gerilla pazarlamanın uygulama alanlarından biri olan gerilla reklamı, tüketicilere satılmak istenen mesajların, reklam anlayışını uyandırmadan iletilmesidir. Bu noktadan yola çıkılarak araştırmanın amacı; geleneksel reklamcılık ve gerilla reklamcılığın tüketicilerin kalite algıları ile satın alma davranışlarının etkisinin ilgili literatür kapsamında sentezinin incelenmesidir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 438-447
  • IO Kayıt No : 80662
  • Yayıncı : Arif Yıldız