Merhaba Misafir

Genetik yapının sportif performansa etkisi

PDF

Seçkin spor kodlarının, gelecekteki sporcuların uzmanlık yeteneklerine göre tanımlanması ve tanıtılması, bireysel koç değerlendirmelerine ek olarak, nesnel fiziksel, teknik ve taktiksel özelliklere de büyük ölçüde bağlıdır. Yakın zamanlarda, birkaç tek nükleotid polimorfizmi (SNP) içeren genetik belirteçler arttırılarak aerobik kapasite, güç ve atletik kabiliyette genel bir artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, bir dizi aday genin atletik performans, tek yetenekli ve çok yönlü spor kodları üzerindeki etkilerini tartışmak ve motor beceri edinimi ve öğrenmesinin tanımlanması için ek belirteçler belirtilmiştir. Bazı tutarsızlıklar sergilendiğinde, hem ACE hem de ACTN3 polimorfizmleri, güç ve dayanıklılık spor takımlarında daha yaygın görünmekle birlikte fiziksel değerlendirmelerle de ilişkili olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla aday ile yapılan protokoller, genç yetenekler için hedeflenen kaynakların kullanımını önemli ölçüde artırabilir ve sonuç olarak etkinleştirilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 424-437
  • IO Kayıt No : 80660
  • Yayıncı : Arif Yıldız