Merhaba Misafir

Yalnızlık yaşayan üniversite öğrencilerinin bu olguya ilişkin görüşleri

PDF

Bu çalışmanın amacı yalnızlık olgusunu deneyimlemiş kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını belirleyebilmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır, veri toplama tekniklerinden yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu ölçütü belirleyebilmek için katılımcılara “Kendinizi ne sıklıkla yalnız hissediyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. 7’li Likert ölçeğinde, dört ve üzeri cevap veren altı katılımcıyla çalışmaya devam edilmiştir. Verileri analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda beş ana tema belirlenmiştir. Bu temalar baş etme stratejileri, aidiyet, depresif algılar, gelecek kaygısı, kişisel gelişim temalarıdır. Baş etme stratejileri teması dört kategoride incelenmiştir: Yalnızlık ve izolasyon, sosyal destek, romantik ilişkiler ve davranışsal baş etme yöntemleridir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 407-417
  • IO Kayıt No : 80658
  • Yayıncı : Arif Yıldız