Merhaba Misafir

Engelli kadına yönelik şiddetin diğer boyutu: cinsel şiddet

PDF

Şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların ve özellikle engelli kadınların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemenin amacı Türkiye’de engelli kadına yönelik cinsel şiddet verilerinin ve bu alanda yapılmış çalışmaların bulunmamasına dikkat çekmek ve konunun önemine vurgu yapmaktır. Engelli kadınlar karşılaştıkları birçok güçlüğün yanında; fiziksel, duygusal ve cinsel her türlü istismara da uğramaktadırlar. Aynı zamanda cinsel şiddete uğrama oranlarının engelli olmayan kadınlardan daha fazla olduğu da bilinmektedir. Buna karşın engelli kadınlar genel olarak uğradıkları cinsel şiddeti bildirememektedirler. Bakım verene bağımlı olması, kendini koruyacak fiziksel yeterliliğinin olmaması, cinsel istismarı ya da şiddeti anlayamaması, bildirme cesaretinin olmaması, cinsel saldırıda bulunanı açıklayamaması, kendini ifade etmede güçlük çekmeleri gibi nedenlerle cinsel şiddet gizli kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda engelli kadınlar arasında özellikle gelişimsel sorun yaşayanların (%75) ve fiziksel engellilerin (%55) daha çok cinsel şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir. Genel anlamda engelli kadınlara yönelik cinsel şiddet ve taciz deneyimlerine yönelik veriler yeterince bulunmamakta ve incelenen literatür kapsamında bu alanda yapılmış çok az çalışma olduğu görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17367/JACSD.2018.2.2
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4775
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-245X
  • Sayfa Aralığı : 126-146
  • IO Kayıt No : 77277
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.