Merhaba Misafir

Preterm yenidoğanların bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlar

PDF

Sağlık alanında bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi hemşirelik bakımında güncel kanıtların gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak bakım kalitesi artmakta ve buna bağlı olarak preterm bebeklerin hayatta kalma oranı yükselmektedir. Son yıllarda ventilatör desteğinin sağlanması, antenatal steroid kullanımı, surfaktan uygulaması gibi yöntemlerin kullanılması ile perinatal mortalite oldukça azalmıştır. Ancak bu gelişmelerin yanı sıra erken doğum ve yoğun bakım ortamındaki bakım şartlarına bağlı olarak kalıcı nörogelişimsel problemler, öğrenme bozuklukları, davranış problemleri, motor becerilerde azalma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Erken doğumla birlikte bebek, beyin gelişimi için optimal bir ortam olan anne karnından ayrılarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gürültülü, parlak ışıklı ve hareketli ortama yerleştirilmektedir. Heidelise Als 1980’den beri yaptığı çalışmalarla preterm bebeklerin gelişimlerini desteklemek ve korumak amacıyla “Sinaktif Teori”yi geliştirmiş ve bu teoriden yola çıkarak “Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı”nı oluşturmuştur. Bu derlemenin amacı; preterm yenidoğanlar için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımları, bu alanda yapılan randomize kontrollü çalışmalar ve sistematik derleme sonuçları ile ilgili bilgi vermektir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17367/JACSD.2018.2.6
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4775
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-245X
  • Sayfa Aralığı : 96-115
  • IO Kayıt No : 77275
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.