Merhaba Misafir

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan bebeklerde cilt durumunun incelenmesi

PDF

Araştırmanın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin cilt durumlarının incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemi Konya il merkezinde bulunan bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan, cilt bütünlüğünü bozan herhangi bir dermatolojik hastalığı bulunmayan 73 bebekten oluşmuştur. Veriler yenidoğanların tıbbi özelliklerini içeren bilgi formu ve Yenidoğan Cilt Durum Skoru Ölçeği (YCDS) kullanılarak toplanmıştır. Yenidoğanların ilk değerlendirilmesi doğdukları ilk hafta içerisinde yapılmış ve ilk değerlendirmeden en az üç gün sonra ikinci değerlendirmeleri gözlem ile yapılmıştır. Veriler bilgisayar programında sayı, yüzdelik, paired sample t-test, one-way anova ve t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan yenidoğanların%64.4’sı erkektir. Bebeklerin %60.6’sı prematürelik ve eşlik eden sorunlar nedeniyle hastanede yatmakta, %95.9’u sezaryen ile doğmuş olup gestasyon süreleri 24-39 hafta ve doğum ağırlıkları 630-4400 gram arasında değişmektedir. Bebeklerin %13.7’sinde cilt kuruluğu ve görülebilir pullanma, %57.5’inde vücudun %50’sinden daha küçük alanda kızarıklık, %1.4’ünde ise daha yoğun bir kızarıklık ve soyulma tespit edilmiştir. Sonuç: Yenidoğanların cilt durumunu etkileyen birçok faktör olduğu belirlenmiş ve tüm bebeklerin cilt durumunun değerlendirilmesi önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17367/JACSD.2018.2.9
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4775
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-245X
  • Sayfa Aralığı : 13-27
  • IO Kayıt No : 77270
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.