Merhaba Misafir

Emzikler yetişkinler ve bebekler arasındaki duygusal iletişime zarar veriyor

PDF

Araştırmalar emziklerin bebeklerin yüz mimiklerini harekete geçirmesini engellediğini göstermektedir. Bu deneysel çalışma emziklerin bakım verenlerin bebeklerin duygularını taklit etme becerilerini engelleyip engellemediğini incelemektedir. Yetişkinlere emzikli ve emziksiz bebeklerin fotoğrafları gösterilmiş ve bebekler emzikli olduğunda katılımcıların yüzlerinde bebeklerin gülümsemelerine karşılık daha düşük EMG aktivitesi gözlenmiştir. Aynı zamanda emziksiz bebeklerin gülümsemeleri emzikli bebeklere kıyasla daha mutlu olarak değerlendirilmiştir. Aynı örüntü, stres ifadeleri için de gözlenmiş: yetişkinler emziksiz bebekleri emziklilerden daha üzüntülü olarak değerlendirmiştir. Bu çalışmada, emzik kullanımının algılayan kişi ile çocuk arasındaki duygusal etkileşime verebileceği olası zararlı etkiler tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 394-406
  • IO Kayıt No : 76852
  • Yayıncı : Arif Yıldız