Merhaba Misafir

Kişilik ve duygusal zekâ: Y kuşağıyla ilgili bir araştırma

PDF

Araştırmanın amacı Y kuşağının çeşitli özelliklerini anlamaktır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki çeşitli devlet üniversitelerinden kolayda örneklemeyle 237 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada, Costa & McCrea’nın Beş Büyük Kişilik Envanterinden geliştirilen Johnson’un (2014)’un 120 maddelik formu, Wong & Law’ın duygusal zekâ ölçeği (2002) ve Rogers’ın Q sort ölçeği (1961) kullanılmıştır. Sonuçlar duygusal zekâ ile kişilik özellikleri arasında istatistiki anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Duyguların etkili kullanımı sorumlulukla olumlu korelasyon ve duyguların düzenlenmesi nevrotiklik ile olumsuz korelasyon göstermiştir ve diğer korelasyonlara göre daha güçlüdür. Duygusal zekanın tüm boyutlarıyla anlamlı ve olumlu korelasyona sahip olan kişilik boyutları dışa dönüklük ve açıklık/deneyime açıklık olarak bulunmuştur. Kişilik özelliklerinin duygusal zekâ üzerindeki etkilerini anlamak için yapılan regresyon analizlerinde, duyguların düzenlenmesi ve etkili kullanılmasında etkilerin istatistiki olarak daha güçlü olduğu bulunmuştur. Duygusal zekanın bu yönlerinin etkili performans göstermeyle ilişkili olduğu gerekli olarak dikkate alındığında, bu çalışma iki boyuta etki eden kişilik özelliklerini bularak katkı sağlamıştır. Ayrıca, Y kuşağına Rogers’ın Q sort ölçeği kullanılarak kendilerine yönelik algıları sorulmuştur. Bulgulara göre, Y kuşağı kendisini olumlu özelliklerde daha iyi, olumsuz özellikleri daha az puanlamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 376-384
  • IO Kayıt No : 76847
  • Yayıncı : Arif Yıldız