Merhaba Misafir

Koruyucu ve destekleyici önlem olarak çocukların mağdur olarak bulunduğu davalarda hayvanların kullanımı

PDF

Bir ceza davasının başarılı bir şekilde kovuşturulabilmesi için mağdur ve tanıkların ifadesi çok önemlidir (Holder, 2013:1158). Son yirmi yıl değerlendirildiğinde çocukları içeren davaların sayısının çarpıcı bir şekilde arttığı görülmektedir (Holder, 2013:1158). Çocuğun, duruşma salonu gibi aşina olmadığı bir ortamda bulunmasının getirdiği kaygı ve sanıktan korkması, çocuğun ifade verme yeteneğini azaltabilir ve davadaki tüm olguları duruşmaya dâhil etmesini engelleyebilir. Amerika’da pek çok eyalette çocukların mahkeme ortamlarındaki bu özel durumu kabul edilir ve çocuklar için koruyucu ve destekleyici önlemler uygulanır. Güven verici objelerin ve destekleyici kişilerin çocuğun yanında bulunmasına izin verilmesi gibi, hayvanlar özellikle köpekler de çocukların yer aldığı duruşmalarda bulunabilmektedir. Ancak hayvanların mahkeme ortamında destekleyici olarak çocuklar için kullanımı henüz ülkemizde uygulanmamaktadır. Bu çalışma; PDR öğrencilerinin hayvanların mahkeme ortamında koruyucu ve destekleyici önlem olarak kullanılması hakkında görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilere 3 kapalı, 1 açık uçlu sorunun olduğu anket yöneltilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin hayvanların mahkeme ortamında kullanılmasına olumlu (%92,1) baktıkları, hayvan olarak en çok kuşu (%28,9) tercih ettikleri, mahkeme ortamında hayvanları görmüş olmanın (%44,7) rahatlatıcı bir etkisinin olacağı ortaya çıkmıştır. Yanıt içerikleri değerlendirildiğinde hayvan tercihlerinde %78,9 oranla duygusal ihtiyaçların etkili olduğu bulunmuştur. Araştırmanın hayvanların koruyucu ve destekleyici önlem olarak mahkemelerde kullanılması uygulamasının ülkemizde yerleştirilmesi için temel bir bilgi sağlayacağına inanılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 368-375
  • IO Kayıt No : 76846
  • Yayıncı : Arif Yıldız