Merhaba Misafir

5302 sayılı yasanın yerelleşme bağlamında değerlendirilmesi

PDF

Küreselleşme süreci ile birlikte dünyadaki yeni değişim dinamikleri çerçevesinde devletlerin görev ve fonksiyonları alanında birçok varyasyon ve tahavvüller meydana gelmiş̧; merkezi yönetimlerin yapılarında zayıflama ve yerel yönetimlerde ise yerelleşme kavramı üzerine değişim dönüşümler yaşandığı gözlemlenmiştir. Küreselleşme süreci ve bu süreçle beraber tüm Dünya ve AB Ülkelerini yakından etkilendiği yerelleşme süreci, değiştirilmesi ve düzenlenmesi gereken yapısal fonları beraberinde getirmiştir. AB uyum politikaları kapsamında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkeleri çerçevesinde yerelleşme reformları ışığında Türkiye’de 22.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile gerçekleştirilen bir takım düzenlemeleri yerelleşme reformları kapsamında incelenmesi çalışmada amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; çalışmanın ilk kısmında İl Özel İdarelerinin tarihsel gelişimi ve organları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Sonraki bölümde ise, yerelleşme kavramı, yerelleşmenin etkileri ve politikaları üzerinde durulmuştur. Son olarak 5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdare sisteminde yapılan değişikliklerin yerelleşme politikaları doğrultusundaki uyumu incelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 352-357
  • IO Kayıt No : 76843
  • Yayıncı : Arif Yıldız