Merhaba Misafir

Yapısal anlamda Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ilişkin bir değerlendirme

PDF

Günümüzde kişisel verilerin yayılımı teknolojik gelişmeler ile birlikte dünya çapında ivme kazanmıştır. Teknoloji, kişisel veriler vasıtasıyla kişiler arasındaki mesafeleri kısaltırken kişisel verilerin anonimleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte birtakım hukuki, siyasi ve ekonomik sebepler kişisel verilerin sahiplerinin rızaları olsun ya da olmasın az bir maliyetle toplanmasına, kaydedilmesine ve depolanmasına sebep olmaktadır. Hukuki güvenliği tehdit eden, kişilerin gözetimini kolaylaştıran bu gelişmeler karşısında kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu tedbirlerden biri de kişisel verileri korumaya yönelik ulusal kurumların oluşturulmasıdır. AB uyum sürecinin etkisiyle Türkiye, Ulusal Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 318-329
  • IO Kayıt No : 76837
  • Yayıncı : Arif Yıldız