Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinin Facebook kullanma alışkanlıkları ile mutluluk düzeyleri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve okunan bölüm arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin facebook kullanma alışkanlıkları ile mutluluk düzeyleri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve okunan bölüm arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi zihin engelliler, matematik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 171 kız, 112 erkek toplam 283 öğrenci katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan, katılımcıların sosyodemografik özelliklerini belirleyen Kişisel Bilgi Formu ile Facebook Bağımlılık Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Bulgular üniversite öğrencilerinin facebook bağımlılıkları ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, facebook bağımlılıkları ile mutluluk düzeyleri ortalamalarının cinsiyetlere göre anlamlı olmadığı, yaşa göre anlamlı olduğu, gelir düzeyine göre anlamlı olmadığı, okunulan bölümlere göre anlamlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 289-299
  • IO Kayıt No : 76832
  • Yayıncı : Arif Yıldız