Merhaba Misafir

Öğrenci görüşlerine göre ortaokulların, öğrencilerin akademik başarılarına etkililik düzeyleri: Ankara ili örneği

PDF

Bu araştırmanın genel amacı, öğrencilerin görüşlerine göre Ankara’daki ortaokulların, etkili okulun 11 boyutuna ilişkin ( öğretimsel liderlik, açık vizyon ve misyon, güvenli ve düzenli bir çevre, olumlu okul iklimi, yüksek beklentiler, düzenli izleme ve değerlendirme, temel beceriler, öğrenme olanakları (fırsatları), aile ve toplum katılımı, mesleki gelişim, öğretmen katılımı ) etkililik düzeylerinin saptanmasıdır. Bu araştırma “tarama modeli”nde yapılacak nicel bir çalışmadır. Bu çerçevede örnek olarak seçilen kamu ortaokullarının, etkili okulların 11 karakteristik özelliğine sahip olma düzeyleri, Ankara Üniversitesi Okul Geliştirme Ekibi tarafından geliştirilen “Yüksek Performanslı Ortaokulların Ayırt Edici Dokuz Özelliği Tarama Ölçeği” adlı veri toplama aracı etkili okulların 11 karakteristik özelliğini ölçecek şekilde geliştirilerek belirlenmeye çalışılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören 5.6.7.8. sınıf seviyesindeki 147 öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışmada, genel olarak uygulanan teorik araştırma ve değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, ortaokul öğrencilerinin demografik özelliklerini belirleyen 3, etkili okul (öğrenci görüşleri) ölçeği 62 soru olmak üzere toplamda 65 sorudan oluşmaktadır. Örnek olarak seçilen kamu ortaokullarının etkili okulların on bir karakteristik özelliğine sahip olma derecesine ilişkin öğrencilerin örnek olarak seçilen okullar hakkındaki genel algıları arasındaki fark F testi ile saptanmıştır. Araştırmadaki manidarlık testlerinde sınama. 05 düzeyinde yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 269-280
  • IO Kayıt No : 76827
  • Yayıncı : Arif Yıldız