Merhaba Misafir

Türkiye ekonomisinde 2000-2001 krizi sonrasında uygulanan kalkınma planlarının makroekonomik göstergeler açısından değerlendirilmesi

PDF

Türkiye ekonomisinde meydana gelen 2000-2001 krizi ve sonrasında uygulanan istikrar programları, ekonomik yapıda büyük değişim meydana getirmiştir. Türkiye ekonomisinde meydana gelen 2000-2001 krizi ve sonrasında uygulanan istikrar programları, ekonomik yapıda büyük değişim meydana getirmiştir. IMF destekli sürdürülen istikrar programları (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı) sonucunda kamu bütçe disiplini sağlanmış, ekonomik dönüşüm reformları hızlandırılmış, finansal kesim üzerinde yenileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye ekonomisinde 2000-2001 krizinden sonra uygulama alanı bulan makro iktisat politikaları çerçevesinde kısa vadeli hedefler açısından olumlu sonuçlar görülmesine rağmen, uzun vadede yapısal değişimlerin gerçekleştirilmesinde görülen gecikmeler, ülke ekonomisi üzerinde aralıklarla karşılaşılan ekonomik dalgalanmalara neden olmuştur. Türkiye ekonomisinin, 21. Yüzyılda ulaşmayı hedeflediği modern yüksek teknolojiye dayalı üretim modeli ve modern finansal piyasalara dönüşüm için hazırlanan planlara rağmen, ekonomide istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 2001 krizinden sonraki makroekonomik gelişim sürecini, kalkınma planları çerçevesinde inceleme konusu yapılacaktır. 2001 yılından itibaren uygulanan kalkınma planlarının ülke ekonomisinin makro iktisat performansı açısından değerlendirilmesine çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 248-259
  • IO Kayıt No : 76824
  • Yayıncı : Arif Yıldız