Merhaba Misafir

Ulusal kırsal kalkınma fonlarının süt üreticileri üzerine etkisi: Şarkikaraağaç örneği

PDF

Dünya üzerinde bulunan toplumlar belli bir gelişmişlik seviyesine ulaşabilmesi için üretim düzeylerinde artış meydana getirirler. Artan üretim düzeyleri ile birlikte ülkeler büyüme aşamalarını gerçekleştirirler. Bu aşamadan sonra ülkelerin ekonomik olarak kalkınması ortaya çıkabilmektedir. Gelişen toplumlar sektörel bazda kalkınma faaliyetlerine önem vermektedirler. Kimi ülkeler sosyal olarak kalkınmayı hedef olarak ele alırken kimi ülkeler ise ekonomik kalkınmayı temel hedef ele almaktadırlar. Değişik planlara ve değişik uygulayıcı aktörlere rağmen ülkemiz de tek amaç ekonomik kalkınma olmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülkemizde zirai üretim ve hayvansal üretim yapan üreticilere kaynak aktarışı olmaktadır. Zirai faaliyetle uğraşan üreticilerimize mazot gübre desteği çerçevesinde destekler verilip tarımsal üretimin artışı hedeflenmektedir. Bunun dışında hayvansal üretim kapsamında üreticilere, canlı hayvan desteği, çiğ süt desteği, yem desteği ve tohumlama desteği gibi destekler verilerek ülkemizde hayvansal üretimin artışı sağlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada; ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ulusal kalkınma fonundan süt üreticilerine sağlanan desteklerin, ülkeye sağladığı katma değeri ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Şarkikaraağaç ilçesinin ele alınmasındaki temel amaç; ilçenin mevcut il potansiyeli içinde il merkezi ve 12 ilçe içinde en yüksek miktarda süt üretimine sahip olmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 165-178
  • IO Kayıt No : 76812
  • Yayıncı : Arif Yıldız