Merhaba Misafir

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kimyasallar grubundan Soda Sanayii A.Ş. 2013-2017 yılları arası mali tablolarının finansal analiz tekniklerinden oran analiz yöntemi ile incelenmesi

PDF

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. ülkemizin farklı bölgelerinde ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Soda Sanayii A.Ş.’nin, finansal analiz tipi oran analizinin likidite, finansalyapı ve karlılık analizini 2013 - 2017 dönem mali tablolarından analiz etmektir. İşletmenin finansal yapısıstrateji belirleme, kararları etkin, hızlı ve gerçekçi vermede büyük önem taşımaktadır. Soda Sanayii A.Ş.’nin, kamuoyuna açıklanmış olan 2003-2007 yılları arasındakimali tablolarını karşılaştırarak, matematiksel ilişki kurup; işletmenin finansal durumunun değerlendirerek, yüksek rekabet gücü gerektiren küresel piyasada şirketin varlığını devam ettirebilmesi için önerilerde bulunmaktır. Soda San. A.Ş.’nin 2013-2017 dönemindeki finansal pozisyonu karşılaştırarak geleceğe dönük mali tablolardaki kalemlerin matematiksel ilişkileri, işletmecinin karlılığı, likidite, çalışma durumu, borç ödeme gücü verimliliği, verimlilik ve yönetim durumu hakkında bilgi elde edilmesiile açıklanacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 154-164
  • IO Kayıt No : 76811
  • Yayıncı : Arif Yıldız