Merhaba Misafir

Elektronik ticaret ve mobil ticaret üzerine bir inceleme: Meta-analiz çalışması

PDF

Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam ve satışının internet üzerinden güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Elektronik ticaret ve mobil ticaret hakkında değişik zamanlarda araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu konular hakkında meta analiz çalışması sayısı yok denecek kadar azdır. Yapılan tespitin akademik düzeyde yürütülebilmesi için somut bilimsel verilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu amaçla “elektronik ticaret ve mobil ticaret” konusunda yapılan lisansüstü tezler, doktora tezleri, makaleler ve bildirilerin incelemeye tabi tutulmasının bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunacağı düşüncesiyle hareket edilmiştir. Bu çalışmada bibliyometrik bir analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elektronik ticaret alanında doktora düzeyinde 20 adet çalışma yapıldığı, mobil ticaret alanında ise hiç doktora çalışması yapılmadığı görülmüştür. Elektronik ticaret alanında toplamda 208 adet yüksek lisans tezi çalışması yapılmışken mobil ticaret alanında sadece 8 adet yüksek lisans tezi yazılmıştır. Bu araştırma tez başlıkları, makale ve bildiri bölümleri ile sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle çalışma daha detaylı araştırmalara bir başlangıç niteliğinde kabul edilmelidir. Elektronik ticaret ve mobil ticaretin hayatımızda ki yeri ve önemi gün geçtikçe arttığı için bu alanda daha çok çalışma olması Türkiye açısından ilerlememize de katkı sunacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 142-153
  • IO Kayıt No : 76810
  • Yayıncı : Arif Yıldız