Merhaba Misafir

1940’lı yıllarda Türkiye’de entelijansiya, basın ve siyaset ilişkisi üzerine

PDF

1940’lı yıllar, Türkiye tarihinde gerek sosyal, gerekse siyasal açıdan türlü toplumsal gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bunların birçok etkisini günümüzde dahi görmek mümkündür. Bu anlamda, 1940’lı yılların ilk yarısındaki II. Dünya Savaşı yılları Türk entellektüel, iktisadi ve siyasal hayatında çok değişik ve köklü etkilere yol açmıştır. İkinci yarıda Batı ve ABD eksenli gelişmelerin sosyo-politik ve ekonomik etkileri ise Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisini oluşturmuştur. Zira Türkiye bu dönemde Batı ile sosyo-ekonomi, kültürel ve demokratikleşme bağlamlarında tam entegrasyon haline girmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 1940’lı yıllar gerek toplumsal, gerekse siyasal açıdan hiç de stabil olmayan, çok yönlü yıllar olmuştur. Durumlar, etkiler, yaklaşımlar ve baskılar her kesim için etkinlik gösterdiğinden, 1940’lı yılların Türkiye’sindeki toplum ve siyaset ilişkisi, günümüze ayna olması bakımından da incelenmeye değerdir. Bu çalışmanın ana amacı, 1940’lı yıllarda Türkiye’de toplum ve siyaset arasındaki etkileşimleri irdelemektir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 126-141
  • IO Kayıt No : 76808
  • Yayıncı : Arif Yıldız