Merhaba Misafir

Batı’nın bir hegemonya kurma aracı olarak oryantalist bilgi ve söylem üretim sürecinin analizi

PDF

Bu çalışmada Batı’nın 19’uncu Yüzyılın başından günümüze kadar geçen süreç içerisinde genelde Doğu özelde İslam toplumları üzerinde farklı şekillerde tezahür eden hegemonya kurma politikaları ile oryantalist bilgi ve söylem üretim mekanizması arasındaki nedensel bağlantının “medenileştirme”, “demokratikleştirme” ve “terörle mücadele” kavramları üzerinden analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu analiz sürecinde de çalışmanın araştırma yöntemi olarak temellerini Michel Foucault’un attığı, Edward W. Said ve Aziz El Azmeh tarafından da benimsenen yapı sökümü tekniği benimsenmiştir. Bu kapsamda 19’uncu Yüzyıldan günümüze kadar geçen süreç içerisinde oryantalist bilgi ve söylem üretimi “medenileştirme”, “demokratikleştirme” ve “terörle mücadele” kavramları üzerinden yapı sökümüne uğratılarak, bahse konu kavramlar ile Batı’nın emperyalist çıkarları arasındaki nedensel bağlantı ele alınmıştır. Çalışmada oryantalist bilgi ve söylem üretim mekanizmasının Batı’nın emperyalist çıkarlarına göre kurgusal bir İslam yarattığı ve sürekli Batı’yı olumlayan fakat aynı oranda onun zıttı olarak tasarlanmış İslam’ı aynı oranda olumsuzlayan bir totoloji haline geldiği görülmüştür. Oryantalistlerce totolojik bir tarzda üretilen bu kurgusal İslam’ın da Batı tarafından 20’inci Yüzyılın başına kadar “medenileştirme”, 20’inci Yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar geçen süreç içerisinde de “demokratikleştirme” ve “terörle mücadele” adı altında İslam toplumları üzerinde kendi hegemonyasına meşruiyet kazandırmak amacıyla kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 95-112
  • IO Kayıt No : 76803
  • Yayıncı : Arif Yıldız