Merhaba Misafir

Türkiye’de siyasi liderlere takılan lakapların siyasal iletişim açısından incelenmesi

PDF

Siyaset, liderlerin yetenekleri kadar, kişilikleriyle de biçimlenen bir yapıdır. Bu açıdan, büyük liderlerin toplum tarafından nasıl kabul gördükleri ve algılandıkları oldukça önem taşımaktadır. Bu yorumsal makalede, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreçte siyasi liderlere takılan lakaplar ve bu lakapların anlamları irdelenmiştir. Ayrıca, siyasilere lakap takılmasının nedenleri de tartışılmıştır. Siyasi liderlerin fiziksel özellikleri, davranışları, tutumları ve karizmatik yönlerinin bu lakapların belirlenmesi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Partililer/halk tarafından benimsenen lakaplar ile tarihçiler ve basının taktığı lakaplar arasında benzerlikler, farklılıklar ve çelişkiler olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, siyasal iletişim ve propaganda açısından tanımlayıcı bir çerçeve oluşturularak, lakapların vatandaşlar nezdinde taşıdığı ve çağrıştırdığı anlamlar incelenmiştir. Ayrıca, lakapların seçmen tercihleri ile liderlere duyulan sempati veya antipati üzerindeki etkileri, örnekleri ile birlikte ele alınmıştır. Çalışma sırasında çok sayıda arşiv kaynağı incelenmiş, siyasal iletişim açısından liderlere verilen lakaplara ilişkin ne tür kuramsal bir çerçevenin ele alınması gerektiği sorusu iletişim bilimcilerin yaklaşımlarıyla yorumlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 84-94
  • IO Kayıt No : 76802
  • Yayıncı : Arif Yıldız