Merhaba Misafir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet hâlleri ve haksız rekabet davalarına genel bir bakış

PDF

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 54-63’te haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 54 ilâ 63’üncü madde hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Çalışmamızda hangi durumların haksız rekabet oluşturacağı üzerinde durulacaktır. Daha sonra haksız rekabet sebebiyle açılacak hukuk ve ceza davalarına değinilecektir. Bu çalışmalar yapılırken doktrin ve Yargıtay kararları ışığında haksız rekabet durumlarının nasıl ele alındığı da incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Yargı Dünyası
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-0816
  • Sayı : 266
  • Sayfa Aralığı : 57-88
  • IO Kayıt No : 74349
  • Yayıncı : Zigana Yayıncılık Pazarlama-Hilmi Akman