Merhaba Misafir

21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar

PDF

Bu çalışmada, 21. yüzyıl becerilerini tanımlamak ve onları ölçmek için kullanılan çeşitli araçları ve yaklaşımları tanıtmak amaçlanmıştır. 21. yy becerileri, temel becerileri kapsamakla birlikte; i) öğrenme ve yenilik becerileri, ii) bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve iii) yaşam ve kariyer becerileri olmak üzere üç ana beceri alanından oluşmaktadır. Yapılan alanyazın incelemesinde, bu tür becerilerin ölçülmesinde; derecelendirme ölçekleri, durumsal yargı testleri, performans değerlendirmeler ve simülasyonlar, portfolyolar ve farklı madde türlerini içeren araçlar (çoktan seçmeli, bilgisayar destekli ve açık uçlu maddeler gibi) kullanıldığı görülmüştür. Ancak bahsedilen ölçme araçlarının ve yaklaşımlarının bazıları Türkiye’de kullanılmamaktadır. Ayrıca pek çok ülkede teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgisayartemelli ölçme uygulamalarının kullanıldığı görülmüştür. Bilgisayar ortamı, bu yaklaşımlardan gerçek duruma dayalı bilgisayar simülasyonları gibi uygulamaların kullanılmasına izin vermekte, bu durum da hem bilişsel hem kişilerarası becerilerin gerçeğe oldukça yakın bir şekilde ölçülmesine fırsat tanımaktadır. Ayrıca ders kitaplarında, öğrencilerin kişilerarası ve içsel becerilerini ortaya koymalarını sağlayacak durumsal yargı testi gibi ölçme yaklaşımlarına yer verilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.30964/auebfd.405860
  • Cilt : 51
  • ISSN : 1301-3718
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 183-201
  • IO Kayıt No : 73456
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi