Merhaba Misafir

Mekanik yeniden üretim sonucu kaybolan sanat yapıtının aurasını teknolojik yenilikler yolu ile yeniden bulmak

PDF

Walter Benjamin'in 1935 yılında kaleme aldığı “Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı" makalesi, teknolojik gelişimin sanat eserleri üzerinde meydana getirdiği dönüşümü dile getirmektedir. Benjamin'in üzerinde durduğu nokta, kültür endüstrisinin egemen hale geldiği yeni bir çağda, sanat yapıtının kolaylıkla çoğaltılabilir hale gelmesi ve bu yeniden üretimlerin, esere tarihsel ve anlamsal açıdan kaybettikleridir. Günümüzde de tanık olduğumuz üzere sanat yapıtları, Benjamin'in yaşadığı dönemden çok daha ileri seviyede teknik imkânlarla yeniden üretime uğramaktadır. Bu çalışmada, sanat eserinin mekanik yeniden üretimiyle kaybettiği aurasının yine teknik imkânlar yoluyla kazanabilmesinin olasılığı üzerinde durulacaktır. Sanat eserinin sergilendiği alanlardan paylaşılan 360 derece görüntülerin ya da 360 derece görebilen ve bunu ağ üzerinden canlı akışla ileten kameraların ortaya çıkmasıyla, yapıtın sergilendiği mekâna konuk olmak, kaybedilen atmosferi izleyene yaşatılma adına yeni bir yöntem olarak karşılanabilir mi sorusuna cevap aranacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17336/igusbd.331612
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4287
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2148-7189
  • Sayfa Aralığı : 114-126
  • IO Kayıt No : 73115
  • Yayıncı : İstanbul Gelişim Üniversitesi