Merhaba Misafir

Muhasebe sektöründe strateji ve iş etiğinin rolü: Adıyaman ilinde bulunan muhasebe bürolarında uygulanması (Adıyaman örneği)

PDF

Muhasebe bürolarındaki stratejik yönetim yaklaşımlarının, işletmelerin başarısını, verimliliğini ve etkinliğini arttırdığı görülmüştür. Etik kavramı ile ifade edilen en önemli şey, etiğin doğru ve yanlış konusundaki yol göstericiliğidir. Bu anlamda etik, ahlaki eylemlerin doğasını araştırmakta, bir eylemi iyi veya kötü olarak değerlendirilmesindeki temel ölçütler üzerinde durmaktadır. Bu çalışmada Adıyaman ili muhasebe büro çalışanlarının strateji ve etik konusundaki tutumlarının incelenmesine yönelik bir anket çalışması yer almaktadır. Araştırmada elde edilen veriler güvenirlik, frekans, korelasyon gibi istatistiksel analizler için geliştirilen SPSS 16.0 programı yardımıyla bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulguların varyans analizi sonucuna göre; istatistiksel olarak muhasebe sektöründe strateji ve iş etiği değişkenleri ile cinsiyet, eğitim durumu, personel ve mükellef sayısı değişkenleri arasında anlamlı fark görülmemiştir. Farklı unvan, mesleki kıdem ve yaş değişkenlerine göre de anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Korelâsyon sonuçlarına göre işveren ile personel arasındaki ilişki çok düşük düzeyde de olsa büro ile mükellef, büro ile devlet, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi etkilediği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 50-61
  • IO Kayıt No : 72730
  • Yayıncı : Arif Yıldız