Merhaba Misafir

Ulusal kültür ve kurumsal çevrenin iç kontrol ifşaatına etkisi

PDF

Bu çalışmanın amacı, listelenen firmaların yıllık raporlarında ifşa edilen iç kontrol üzerindeki bilgi miktarının, kültür ve kurumsal çevreyle arasındaki ortaklığı deneysel olarak incelemektir. Bu amaçla 2005-2007 yılları arasında, 25 farklı ülkeden 815 belirgin f1irma için 2172 firmadan toplanan bir örnek kullanmıştır. İç kontrol ifşaat miktarı, kendiliğinden imal edilmiş, raporlanabilir yedi ayrı maddeyi kapsayan bir ifşaat dizinine bağlıdır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, hem kültür hem de kurumsal çevre, iki veya daha fazla millet ile ilgili çeşitliliği, şirketlerin yıllık raporlarında, firma karakteri denetiminden sonra ifşa ettikleri iç kontrol üzerindeki bilgi miktarı içinde açıklamaktadır. İç kontrol ifşaatı üzerine olan önceki çalışma, tek bir ülke ve sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri üzerine odaklanmıştır. Bu çalışma ise, iki veya daha fazla millet ile ilgili iç kontrol ifşaatlarının belirleyici faktörlerini inceleyen ilk bildiridir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 11-34
  • IO Kayıt No : 72728
  • Yayıncı : Arif Yıldız