Merhaba Misafir

“Ne müsâvâtı ne hürriyeti ver” Yahya Kemal ve iktidar

PDF

Güzel sanatların diğer şubeleri gibi edebiyatın da iktidarla daima dirsek temasları olmuştur. Yüzyıllar içerisinde Türk şairleri de iktidarla yani padişah ve yüksek dereceli devlet adamları ile poetik ilişkiler kurmuşlar, çok defa övgü bazen de yergi şiirleri kaleme almışlardır. Batılılaşma döneminin başından beri, yani merkezî otoritenin derece derece azalmasından, imparatorluğun yıkılıp ulus-devletin kurulmasından sonra ise bu ilişkiler bambaşka boyutlar kazanır. II. Abdülhamid devrinde doğan, Meşrutiyet ve Millî Mücadele süreçlerinin bizzat içinde olan, Cumhuriyet’in kurulmasına şahitlik eden Yahya Kemal’in de iktidarla ve devletle münasebetleri tartışma konusu olmuş, bazı şairler, araştırıcılar ve edebiyat tarihçileri Yahya Kemal’in siyasal iktidar karşısındaki tutumları hakkında oldukça spekülatif satırlar kaleme almışlardır. Bu çalışmada önce bu yorum ve değerlendirmelerin bir eleştirisi yapılacak ve tarafsız şekilde şairin devlet ve politika karşısındaki duruşu üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.26561/iutded.369192
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1015-2091
  • Sayı : 57
  • eISSN : 2602-2648
  • Sayfa Aralığı : 213-236
  • IO Kayıt No : 65135
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları