Merhaba Misafir

Analysis on the cyber victimization and awareness of classification basketball referees in Turkey

PDF

Bu çalışma, Türkiye’de basketbol klasman hakemlerinin siber mağduriyet ve farkındalığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Türkiye’de basketbol klasman hakemlerinin siber mağduriyetleri ve farkındalıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya; Türkiye Basketbol Liglerinde A, B ve C Klasmanlarında görev yapan toplam 206 basketbol hakemi katıldı. Basketbol hakemlerine; Arıcak ve ark. tarafından geliştirilen 14 maddelik Siber Duyarlılık Ölçeği ile aynı kişiler tarafından geliştirilen 24 maddelik Siber Mağduriyet Ölçeği uygulandı. Elde edilen veriler istatistik paket programında değerlendirildi, ikili karşılaştırmalarda parametrik testlerden T Testi, çoklu karşılaştırmalarda Anova kullanıldı. Bulgular: Araştırma sonucunda; basketbol hakemlerinin siber zorbalığa karşı yüksek düzeyde duyarlılık ( = 36.29) gösterdikleri, erkek hakemlerin daha duyarlı oldukları, B klasman hakemlerinin diğer klasman hakemlerinden daha az duyarlılık sergiledikleri istatistiksel olarak anlamlı bulunurken; yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek, hakemlik tecrübesi, internette ilk girilen web adresi, günlük internet kullanım süresi, internete ulaşım mekanları ve internete ulaşım araçlarının siber zorbalığa karşı duyarlılığı etkilemediği tespit edildi. Diğer taraftan basketbol hakemlerinin yüksek düzeyde siber mağduriyet ( =43.55) yaşadıkları, B klasman hakemlerinin diğer klasman hakemlerinden daha çok siber saldırıya uğradıkları ve günlük 9-12 saat internet kullananların daha az siber saldırılara maruz kalmaları istatistiksel olarak anlamlı bulunurken; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek, hakemlik tecrübesi, internette ilk girilen web adresi, internete ulaşım mekanları ve internete ulaşım araçlarının siber mağduriyete karşı duyarlılığı etkilemediği tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak, basketbol hakemlerinin siber zorbalığa duyarlılık göstermelerine rağmen siber mağduriyete maruz kaldıkları, ancak günlük internet kullanım süresinin mağduriyet ile ilişkili olmadığı söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17363/SSTB.2017.3.3
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2146-8508
  • Sayı : 24
  • eISSN : 2147-1711
  • Sayfa Aralığı : 27-41
  • IO Kayıt No : 59713
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.