Merhaba Misafir

Bilgi sistemlerinde olumsuzluk senaryolarının yıllara göre değişimi (2006-2015): Çaykur örneği

PDF

İşletmeler gün geçtikçe bilgisayar ve bilgi sistemlerinden daha çok yararlanmaktadırlar. Bu durum işletmeleri bilgi sistemlerine bağımlı olma gibi bir riski de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında bilgi sistemlerinde meydana gelebilecek bir olumsuzluk da işletmeyi büyük ölçüde etkileyebilecektir. Bu bakımdan işletmeler muhtemel olumsuzluklara karşı önlemlerini almak için olumsuz durumlara karşı planlar geliştirmelidir. Kurumların sektörel farklılıklarına göre karşılaşabilecekleri olumsuzluklar da farklılık gösterecektir. Bu nedenle olumsuzluk senaryoları da her sektör ve işletme için farklı olabilecektir. Ayrıca belirli bir sektördeki işletmenin olumsuzluk değerlendirmesinin yıllara göre değişmesi de olasıdır. Bu nedenle belirli dönemler ile olumsuzluk değerlendirmelerinin yapılması yerinde olacaktır. Bu bağlamda Türkiye Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı yaş çay işleme fabrikalarında çalışan, yönetici ve bilgisayar kullanıcıları üzerinde 2006 ve 2015 yıllarında iki ayrı anket çalışması yapılmıştır. Anket ile katılımcılara eğitim durumları, bilgisayar kullanım düzeyleri, bilgi sistemlerinde yaşanmasını hiç istemedikleri olumsuzluklar ve bunların yaşanma sıklıkları gibi değişik ölçeklerde sorular yöneltilmiştir. Çalışma ile işletme yöneticilerinin ve bilgi sistemi kullanıcılarının bilgi sistemleri ile ilgili yaşamak istemedikleri olumsuzluklar ayrı ayrı araştırılmış ve sıralanmıştır. 2006 yılı ile 2015 yılındaki anket sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmiş ve olumsuzluk algılarının nasıl değiştiği gözlemlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 31
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 5
  • Sayfa Aralığı : 1033-1056
  • IO Kayıt No : 57955
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları