Merhaba Misafir

2006-2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu muhasebe sınav sorularının istatistiksel analizi

PDF

Kariyer hayatına başlamadan önce eğitimin son noktası üniversite eğitimidir. Öğrenciler için mezun olduktan sonra çeşitli kariyer seçenekleri vardır. Bunlardan biri de kamu personeli olmaktır. Kamu kurumlarında çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve kurumların kendi sınavlarına girilmesi gerekmektedir. Adaylar sınav kapsamında çeşitli alanlardan sorulara tabi tutulmaktadır. Bunlardan biri de muhasebe grubu sorularıdır. Bu nedenle lisans düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin ihtiyaca uygun yapıda olması gerekmektedir. Bu gereksinimlerin karşılanması etkin ve aynı zamanda güncel bir muhasebe eğitimi ile sağlanabilecektir. Bu çalışmada KPSS A grubundaki muhasebe sorularının hangi konulardan oluştuğu ve bu konuların yıllara göre trendi incelenmiştir. Çalışmanın kapsamı 2006-2016 yılları sınav soruları olarak belirlenmiş olup, erişim sıkıntısı sebebiyle 2014 ve 2015 yılları çalışmaya dahil edilememiştir. Muhasebe testindeki sınav sorularının hangi konulardan ibaret olduğu ve yıllar içerisinde değişim gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda lisans eğitiminin bu sınavla örtüştüğü ve sınav sorularının yıllar itibariyle bazı değişiklikler gösterdiği gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.23929/javs.243
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2149-8598
  • Sayı : 11
  • Sayfa Aralığı : 171-181
  • IO Kayıt No : 56580
  • Yayıncı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi