Merhaba Misafir

3-6 yaş çocuğa sahip ebeveynlerin resimli çocuk kitabı seçimi ölçütlerinin incelenmesi

PDF

Okul öncesi dönemde; çocukların ilk defa renk, çizgi sözcüklerin doğru söylenmesiyle oluşan estetik dil ile tanıştıran ilk kaynak çocuk edebiyatıdır. Özellikle renkler çocuk kitapları içerisinde yer almakta ve çocuğun hayatı boyunca sürdüreceği sanatsal çalışmalarda ona somut bir temel kazandırmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 3-6 yaş çocuğa sahip ebeveynlerin resimli çocuk kitabı seçimi ölçütlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 3-6 yaş çocuğa sahip, 7 anne, 7 baba olmak üzere 14 anne baba oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular nicel veriler ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Araştırma sonucunda ebeveynlerin çocuklarına resimli çocuk kitabı alırken yaşa uygunluk, renk ve yazı puntosu, resimlerin içeriği, eğitici, eğlendirici ve yaratıcı olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ebeveynler çocuklarına resimli çocuk kitabı alırken fiyatını önemsemediklerini, kitapçılardan aldıklarını ve alırken çocuklarının fikirlerini aldıklarını belirtirken, evde çocuklarına ait özel bir kütüphane olmadığını da belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17753/Ekev764
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 71
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 315-326
  • IO Kayıt No : 56401
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi