Merhaba Misafir

Almanya’nın Arap Baharı politikası

PDF

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen Arap Baharı, birçok ülkenin bölgeyle ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Rusya, Çin gibi uluslararası güçler ve İngiltere, Fransa gibi Avrupalı güçler kendi çıkarları doğrultusunda birbirlerinden farklı politikalar izlemiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi gücü olan Almanya’nın Arap Baharı politikası incelenmiştir. Bölge ülkeleri olarak, Arap Baharı’nın önemli etkilerinin olduğu Tunus, Mısır, Libya ve Suriye ele alınmıştır. Almanya’nın söz konusu ülkelere yaklaşımı 2010-2014 dönemi kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Almanya’nın bütün süreçte uluslararası toplumla çok fazla örtüşmeyen, askeri müdahalelerden yana olmayan ve bölge ülkelerine ekonomik destek sağlamayı önemseyen istikrarlı bir politika izlediği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Ortadoğu
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1307-0207
  • Sayı : 19
  • Sayfa Aralığı : 61-88
  • IO Kayıt No : 55770
  • Yayıncı : More Ajans