Merhaba Misafir

Suriyeli mültecilerin entegrasyonu: Türkiye’nin eğitim ve istihdam politikaları

PDF

Suriyeli krizi ve beraberindeki sorunlar göz ardı edilemeyecek derecede ciddi boyutlara varmış olup, olaya kayıtsız ya da çözümsüz kalmak mümkün değildir. Bugün tüm dünya tarihin en ciddi göç ve mülteci krizine şahitlik etmektedir, ülke nüfusunun yarısı iç/dış göçe zorlanmış olup yakın zamanda da bu durumun çözüme kavuşması beklenmemektedir. Türkiye sayıları iki milyonu bulan mülteci nüfusu ile dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi konumuna gelmiş ve sürecin ilk gününden itibaren istikrarlı bir şekilde Suriye ve Suriyeli krizine karşı insani bakış açısını korumuştur. Başta açık kapı politikası ve kampların kurulması olmak üzere atılan pek çok adım, Suriyelilerin mağdur edilmemesi açısından önemlidir. Bu süreç Türkiye’nin mülteci politikası açısından da adeta bir dönüm noktası olmuştur. Suriyelilerin ülkeye girişi, kalışı ve resmi statülerini düzenlemek amacı ile bir dizi resmi düzenleme ve kanun değişikliği yapılmış, diğer bir yandan toplumsal entegrasyonun sağlanması amacı ile eğitim ve istihdam politikaları geliştirilmiştir. Eğitim politikası üç aşamadan oluşmaktadır: Eğitimde devamlılığın sağlanması, dil bariyerinin kaldırılması ve meslek edindirme kursları ile mültecilerin niteliklerinin arttırılması. İstihdam politikaları halen yeni olmakla beraber, iş piyasasının kapılarının Suriyelilere açılması gerek ülke ekonomisine sunacağı katkı açısından, gerek Suriyelilerin hayatına getireceği normalleşme açısından kilit rol oynamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Ortadoğu
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1307-0207
  • Sayı : 19
  • Sayfa Aralığı : 1-22
  • IO Kayıt No : 55757
  • Yayıncı : More Ajans