Merhaba Misafir

Klasik Arapça tedrisatında tablo ve şemaların kullanımına bir örnek: Vakfıkebirli Ali Rıza Efendi’nin Netâicu’l-efkâr hâşiyesi -adalî-1 cedîd-

PDF

Bu makalede Vakfıkebirli Ali Rıza Efendi’nin biyografisi ve eserleri hakkında bilgiler verilmekte ve Adalı-ı Cedîd adıyla bilinen nahiv kitabı İncelenmektedir. Kuşadalı Mustafa Efendi’nin Netâicu’l-efkâr adlı kitabına yazılmış bir haşiye olan eser, zengin kaynakları, tertibi, öğreticiliği gibi sebeplerle hoca ve öğrenciler arasında şöhret kazanmıştır. Eserin en dikkat çekici özelliği içerdiği şema ve grafiklerdir. Ali Rıza Efendi, bu eserde önceki gramer kitaplarında görülmeyen yoğunlukta şema türü görsel malzemelerden istifade etme yolunu seçmiştir. Bunu yaparken öğrencilerin gramer konularını daha iyi anlamalarını, karmaşık meseleleri bir bakışta kavramalarını, öğrendikleri kuralların zihinlerinde daha kalıcı olmasını hedeflemiştir. Görsel malzemeleri hazırlarken tam ve yarım daireler, kare ve dikdörtgenler vb. geometrik şekiller kullanmıştır. Eserin bu yönü ile incelenmesi Klasik Arapça öğretimi materyallerinin farklı bir yönüne ışık tutacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Şarkiyat Mecmuası
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1307-5020
  • Sayı : 28
  • Sayfa Aralığı : 43-72
  • IO Kayıt No : 55338
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları