Merhaba Misafir

“Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inanç ölçeği”nin uyarlanması

PDF

Bu çalışmada Öğretmen Adayları İçin Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği tüm branşlardaki öğretmenlere uygulanabilecek şekilde uyarlanmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra ölçeğin maddeleri tüm branşlardaki öğretmenlere uygulanabilir şekilde değiştirilmiş bu değişiklikler kapsamında uzman görüşü alınmış ve bu doğrultuda düzeltmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda 41 maddelik madde havuzu örneklem grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları kapsamında AFA yapılmış ve ölçeğin dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin dört faktörlü yapısı, bir model olarak doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise Cronbach Alfa katsayısı ile incelenmiş ve güvenirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği’nin, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2146-7862
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 19-29
  • IO Kayıt No : 53543
  • Yayıncı : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi