Merhaba Misafir

Kehânet-vahiy ilişkisi

PDF

Kehânet, sezgi veya bir tür ilhamla, ya da bazı işaretlerin yorumuyla ileride meydana gelecek olayları önceden görme ya da haber verme, gizli veya esrarengiz bilgiyi ortaya çıkarma faaliyeti, netice itibariyle gaybı bilme iddiasında bulunma; kâhin de ise bütün bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiye verilen isimdir.™ Bu yönüyle kâhinlerin gerek birtakım ruhlarla, gerek manevî varlıklarla, gerekse bizzat ilahlarla irtibata geçmek suretiyle diğer insanlara fayda ve zarar verebilme kudretine sahip oldukları kabul edilir.

Yayınlandığı Kaynak : Siyer Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 2547-9822
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 132-136
  • IO Kayıt No : 53262
  • Yayıncı : Siyer Vakfı