Merhaba Misafir

“Erkekler (de) ağlar!”: Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkeklik inşası ve şiddet döngüsü

PDF

Bu çalışma, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkekliğin nasıl inşa edildiğine ve şiddet sorunsalına nasıl dönüştüğüne odaklanmaktadır. Bu odak çerçevesinde erkek şiddetini, bireysel ya da fizyolojik kimi özelliklere bağlayan sığ ve yetersiz tartışmalardan arındırarak feminist perspektifte ele almak amaçlanmaktadır. Çünkü erkeklik inşası ve erkek şiddeti, eril toplumsal yapının bir amacı ve ürünü olarak ataerkil sistem tarafından yapılandırılmaca, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Erkek şiddetini genelleştirip rasyonelleştirmeden, süregiden toplumsal yapı içindeki sorunlu noktalara vurgu yapılarak çözüm yönünde çeşitli öneriler getirilmektedir. Erkekliğin sosyalizasyon sürecindeki dönüm noktaları dikkate alınarak sunulan çözüm önerileri, en temelde toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşümleri hedeflemektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz yapı, tüm boyutlarıyla sorunludur ve şiddetin her türünü destekleyen unsurları içinde barındırmaktadır. Ancak makro düzeydeki çok boyutlu bir değişim ve dönüşümün, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumda baskı altında olan diğer gruplar (engelliler, yaşlılar, Igbtqiler, sığınmacılar ve tabi ki hegemonik erkeklik dışında kalan ya da kalma ihtimali sürekli olan erkekler) için gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Fe Dergi: Feminist Eleştiri
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-128X
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 1-11
  • IO Kayıt No : 53128
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve )Uygulama Merkezi (KASAUM