Merhaba Misafir

2014-2015 sezonu Türkiye basketbol ligi (TBL), türkiye basketbol 2. Ligi (TB2L), Türkiye kadın basketbol ligi (TKBL) ve Türkiye kadın basketbol 2. Ligi (TKB2L) takımlarının verimlilik puanlarının karşılaştırılması

PDF

Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 sezonu TBL, TB2L, TKBL ve TKB2L takımlarının performanslarım verimlilik puanlarını kullanarak değerlendirmek ve ligler arasındaki farklılıkları incelemektir. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi web sitesindeki istatistikler kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmaya 2014-2015 sezonunda TBL'den 16 takım, TB2L'den 18 takım, TKBL'den 14 takım ve TKB2L'den 4 grupta 34 takım (Toplam 82 takım) katılmıştır. Çalışmada verimlilik puanı hesaplaması için John Hollinger'ın geliştirdiği formül işe koşulmuştur. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik ve ANOVA ile değerlendirilmiştir. Verimlilik puanları karşılaştırmasında liglere göre verimlilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre, TBL diğer liglere göre anlamlı derecede yüksek verimlilik puanına sahiptir. Bu sonuçlar doğrultusunda, verimlilik puanı formülünün basketbol liglerinin kalitelerinin değerlendirilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of International Multidisciplinary Academic Researches (JOIMAR)
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2149-2166
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 1-8
  • IO Kayıt No : 53058
  • Yayıncı : Joimar