Merhaba Misafir

Türkiye’deki hakemli hemşirelik dergilerinde 2011 2015 yılları arasında hemşirelik esasları alanında yayınlanan araştırmaların bazı özellikleri

PDF

Amaç: Bu çalışma Türkiye’de 2011-2015 yılları arasında hakemli ve düzenli olarak yayın yapan hemşirelik dergilerinde, hemşirelik esasları konu alanında yayınlanan makaleleri retrospektif olarak; araştırma türü, yazar unvanı, örneklem grubu ve kullanılan ölçek özellikleri açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya dahil edilen dokuz adet dergideki 2011 - 2015 yılları arasında yayımlanan 1077 makale incelenmiştir. İnceleme sonucunda örneklemini oluşturan 1077 makaleden hemşirelik esasları konu alanında ve/veya hemşirelik esasları lisansüstü eğimine sahip en az bir yazarı olan makaleler değerlendirilmiş ve çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamına alınan makaleler literatür desteği ile hazırlanmış olan; dergi adı, yayın yılı, araştırma türü, yayın dili, yazarların unvanı, konu alanı, örneklem grubu ve kullanılan ölçekler gibi sekiz kriter içeren veri toplama formu ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen dergilerde yayımlanan makalelerden 119 adetinin (%11.1) hemşirelik esasları konu alanında olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik esasları konu alanında oransal olarak ne fazla makalenin “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi” ile “Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi”nde yayınlandığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada hemşirelik esasları konu alanına yönelik yayınlanan makale sayısının yeterli olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle hemşirelik bakım hizmeti sunumu sırasında yaşanan problemlerin çözümüne yönelik klinik ortamda çalışan hemşirelerin de dahil edildiği araştırmaların planlanması ve hemşirelik esasları konu alanında kullanabilecek farklı ölçeklerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17371/UHD.2016823288 (
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 2148-4872
  • Sayı : 8
  • eISSN : 2149-2468
  • Sayfa Aralığı : 246-262
  • IO Kayıt No : 50533
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.